สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวานไทย ลาว เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ ยาจาง

คาราวานไทย ลาว เวียดนาม ดาลัท มุยเน่ ยาจาง

คาราวานไทย ลาว เวียดนาม สู่เส้นทางใหม่ ปากเซ อัตตะปือ เปลย์กลู

ดาลัท ที่ได้รับการขนามว่าเมืองสีลูกกวาด หรือปารีสแห่งตะวันออก

ชมทะเลทรายสีแดงที่เมืองมุยเน่ แล้วชมหอคอยชาวจาม

ที่เมืองยาจาง  ย้อนกลับเส้นทางปากเซ สะหวันนะเขต มุกดาหาร 

เดินทางวันที่ 19 - 27 ก.พ. 2555

 

วันที่ 1                                    (ภูมิลำเนา-อุบลฯ-โขงเจียม-ช่องเม็ก-ปากเซ)

เช้า                          เดินทางจากภูมิลำเนา นัดพบกันที่ ด่านชายแดนช่องเม็ก เวลา 16.00 น. จากนั้นตรวจเอกสารนำรถเข้าลาว
                                มุ่งหน้าสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก  เช็คอินโรงแรมจำปาสักแกรนด์   
18.30 น.               รับประทานอาหารร่วมกัน พักผ่อน

วันที่ 2                                    (โขงเจียม-ช่องเม็ก-ปากเซ-อัตตะปือ-โบอี-เปลย์กู)    450ก.ม.
07.00 น.               รับประทานอาหารเช้าแล้วออกเดินทางสู่เมืองอัตตะปือ
11.00น.                 เดินทางสู่ด่านชายแดนลาว-เวียดนาม ที่ด่านพูเกลือ ผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารเข้าสู่เวียดนามที่ด่าน
                                โบอีแวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองง็อกโคยแล้วมุ่งหน้าสู่เมืองเปลย์กลู
16.30น.                เข้าที่พักโรงแรมหว่างอันยาลายเปลย์กลู
เย็น                         เดินเที่ยวชมสินค้าพื้นเมืองในตลาดเมืองเปลย์กลู  รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 3                                    (เปลย์กลู-ดาลัท**ถนนไม่ดีประมาณ 40 ก.ม.**)       400 ก.ม.               

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวันแล้วเดินทางต่อ 

17.00 น.               ถึงเมืองดาลัท รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามและบ้านเรือนสีลูกกวาดของเมืองดาลัท
                            เป็นเมืองบนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,200 เมตร อากาศดีตลอดปี

18.00 น.               เข้าที่พักโรงแรม GOLF 3  ระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง เดินเล่นชมตลาดไนท์มาร์เก็ตเมืองดาลัท

วันที่ 4                                    เที่ยวชมความงามเมืองดาลัทเต็มวันโดยรถบัส

 07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า แล้วนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม
                            ท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัทซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม  นำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
                            ณ วัดเตวียนลาม วัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1993 แวดล้อมไปด้วยต้นไม้
                            และดอกไม้นานาพันธุ์จากนั้นนั่งกระเช้าลง  ขับรถเที่ยวชม
                            น้ำตกดาตันลา ให้ท่านได้เล่นสไลด์คาร์ทอย่างสนุกสนาน แล้วนำท่านไปชมพระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ 
                           โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ซึ่งอดีตเคยเป็นป่าที่พระเจ้าเบ๋าได๋เคยทรงใช้เป็นที่ล่าสัตว์  และชมXQ แกลลอรี่สำหรับผู้ที่รักและสนใจในศิลปะ

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  กลับที่พักโรงแรมเดิม

วันที่ 5                                    (ดาลัท-มุยเน่-ยาจาง)                                                        400 ก.ม.

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองมุยเน่  ที่มีความงดงามทางธรรมชาติ  ชมหาดทรายละเอียดจนเกิดเป็นละอองคลื่นลมผสมทราย สันทรายสีแดงกว้างไกลไปตัดกับเส้นขอบฟ้า

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน แล้วขับรถสู่เมืองยาจาง หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่อเมืองนาตรัง

                            เมืองตากอากาศริมทะเล ที่ชาวเวียดนามและนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน

เย็น                      เข้าที่พักโรงแรม Nha Trang Lodge hotel  ระดับ 4 ดาว  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                           หลังอาหารเย็น  ขึ้นกระเช้าชมวิวยามราตรีไปยังเกาะ Vindpearl ชมน้ำพุดนตรี ก่อนกลับมาพักผ่อน

วันที่ 6                                    (ยาจาง-กวีเยิน)                                                                   250 ก.ม.

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำชมหอคอยใหญ่ที่สร้างอุทิศให้กับเจ้าแม่โพธิ์นคร Po Nagar
                           
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวิหารของศาสนาพราห์ม ขึ้นไปชมภาพทิวทัศน์มุมกว้างของเมืองยาจาง บนยอดเขาซาน หลังหอโบราณของชาวจาม
                            ไปรอเก็บภาพการกลับเข้าฝั่งของฝูงเรือหาปลาของชาวประมงท้องถิ่น เข้ามาจอดในอ่าวใกล้ๆ กับสะพานสอมบอง Xom Bong
                            ทั้งสะพานเก่าและสะพานใหม่ที่สร้างคู่กันทอดข้ามแม่น้ำไก๋ Cai  สมควรแก่เวลา ขับรถเลียบชายหาดเป็นแนวยาวมุ่งสู่เมืองกวีเยิน

17.30 น.               รับประทานอาหารเย็น

18.30 น.               เข้าสู่ที่พัก โรงแรมซีกัลบีช ระดับ 4 ดาวติดชายหาด  พักผ่อน

วันที่ 7                                    (กวีเยิน-บานาฮิลล์)                                                           350 ก.ม.

08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางผ่านเมืองกว๋างหงายสู่เมืองดานัง

12.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมืองกว๋างหงาย ก่อนเดินทางสู่ดานัง ตรงสู่บานาฮิลล์

บ่าย                         จอดรถเช็คสัมภาระที่จำเป็น ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาบานา 
นำเข้าที่พักโรงแรม Morin  รีแลกซ์สบายๆกับทิวทัศน์รอบๆที่พัก

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 8                                    (บานา-ฮอยอัน-ดานัง-เว้)                                                 150 ก.ม.

08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระกลับมายังจุดจอดรถ เดินทางสู่ฮอยอัน เมืองมรดกโลก
                            ชมเมืองเก่า บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองขอให้กระชับเวลา

12.30 น.               เดินทางสู่ดานัง

13.30 น.               รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร Anh&Em แล้วเดินทางสู่เว้

บ่าย                      หากมีเวลาพอนำชมสุสานไคดินห์ที่งดงาม แล้วแวะช็อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ตลาดดงบา

                            เข้าที่พักโรงแรมกรีน ระดับ 4 ดาว

18.00 น.               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ล่องเรือชมแม่น้ำหอมยามราตรี พักผ่อน

 

วันที่ 9                                    (เว้-ลาวบาว-สะหวันนะเขต-มุกดาหาร)                      350 ก.ม.

07.00 น.               รับประทานอาหารเช้า แล้วออกเดินทางสู่ด่านชายแดนเวียดนาม-ลาว ที่ด่านลาวบาว ระยะทาง 160 ก.ม.  

                            แวะช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ชายแดน จนได้เวลาพอสมควร แล้วตรวจเอกสารผ่านแดนเข้าสู่ลาว ที่ด่านแดนสวรรค์

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านวิภาดา แล้วแวะนมัสการพระธาตุอิงฮังที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

                            ก่อนถึงด่านชายแดนลาว-ไทย ที่สะหวันนะเขต

16.00 น.               ถึงด่าน ต.ม.สะหวันนะเขต ตรวจเอกสารแล้วข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งใหม่ กลับสู่ฝั่งไทยที่ด่าน ต.ม.มุกดาหาร  แยกย้ายอำลากลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ             โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ค่าบริการท่านละ  21,900  บาท//    

พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 5,500 บาท           ( เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม ลด 50%   ต้องการเตียงเสริม ลด 25%)

รวม                        1. ที่พัก 1 คืนในไทย-ลาว, 7 คืนในเวียดนาม 4*         2. อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม

3. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม ค่ากระเช้า และสไลด์คาร์ทในดาลัท

4. ไกด์ท้องถิ่น พูดไทยได้                                                5. ค่าบริการและค่าจัดทำเอกสาร

ค่าธรรมเนียมรถคันละ  5,500  บาท         

รวม                        1. ค่านำรถเข้า-ออกไทย-ลาว-เวียดนาม                         2. วิทยุสื่อสารประจำรถ

                              3. ค่าผ่านด่านตลอดเส้นทาง                                       4. รถทีมงานนำขบวนพร้อมสต๊าฟ

อัตรานี้ไม่รวม

1. มินิบาร์และอื่นๆที่มิได้ระบุในโปรแกรม 2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าบำรุงรถท่านเองกรณีมีเหตุขัดข้องหรืออื่นๆ

 เอกสารที่จำเป็น

1. สำเนาทะเบียนรถ+หน้าเสียภาษี+ใบขับขี่ผู้ขับที่ชัดเจน

2. กระดาษกาวลอกลายหมายเลขเครื่อง แปะใส่กระดาษให้เรียบร้อย 2 ชุด

2. พาสปอร์ตมีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

3. สมุดอนุญาตเดินรถระหว่างไทย-ลาว (เล่มสีม่วง) ติดต่อทำที่กรมขนส่งฯ

4. กรณีเจ้าของรถไม่ได้เดินทางเอง ต้องมีใบมอบอำนาจนำรถออกไปยังต่างประเทศ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ

 

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ก.พ.2555 

 

การชำระเงิน      มัดจำท่านละ  10000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

กรุณาชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทาง  7 วัน

กรุณาโอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว ( โทร : 085-4869987, 081-6129736)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

( กรุณาแฟกซ์สำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-8075735)

หรือส่งหลักฐานการโอนมาที่อีเมล์ : caravannatureclub@hotmail.com

Tags : คาราวานเวียดนาม ดาลัท มุยเน่ ยาจาง บานาฮิลล์ เว้

view