สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คาราวานคุนหมิง เฉินตู

คาราวานคุนหมิง เฉินตู

“คาราวาน”ท่องเที่ยวดินแดนสวรรค์แห่งที่ราบสูงเขตปกครองทิเบตในมณฑลเสฉวน ชมธารน้ำแข็งแห่งใหม่ต๋ากู่และดูภูเขาหิมะสวยแห่งภูเขาสี่ดรุณีและอุทยานมู่เก๋อซั่วชมป่าเปลี่ยนสี ทะเลสาบใสและทุ่งหญ้าแห่งพื้ที่ราบสูง” นี่คือโปรแกรมท่องดินแดนแห่งหลังคาโลกอย่างแท้จริง

วันที่ 21 ต.ค. – 2 พ.ย. 55

 

วันที่ 1(21 ต.ค.55) (เชียงของ-หลวงน้ำทา)                                  200 ก.ม.

11.00 น.       พร้อมกันที่โรงแรมทีคการ์เด้น อ.เชียงของ จ.เชียงราย ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถและ
                   วิทยุสื่อสาร

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นก็ออกเดินทางสู่ด่านต.ม.และศุลกากร นำรถลงแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงสู่ ส.ป.ป.ลาวเมืองห้วยทราย จากนั้นก็เดินทางบนเส้นทาง R3 จากห้วยทรายไปเมืองหลวงน้ำทา

เย็น              ถึงเมืองหลวงน้ำทารับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักโรงแรมหวางจิน 3 ดาว

วันที่ 2 (22 ต.ค. 55) (หลวงน้ำทา-ซือเหมา)                                 320 กม.

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแล้วก็ออกเดินทางสู่ชายแดนลาว-จีนที่ด่านบ่อเต็นและโมฮัง ตรวจเอกสารผ่านแดนแล้วก็เดินทางสู่เมืองเหม่งหล้า

                   รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นก็นำรถยนต์ไปตรวจสภาพรถตามกฎหมายของประเทศจีน แล้วก็เดินทางสู่เมืองซือเหมา

เย็น              ถึงเมืองซือเหมาก็เข้าที่พักโรงแรมซือเหมา 4 ดาว

                   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารและพักผ่อน

วันที่ 3 (23 ต.ค. 55) (ซือเหมา-เจาทง)                                        750 กม.

เช้า               ออกจากเมืองซือเหมาก็ขึ้นทางด่วนไฮเวย์ตลอดเส้นทาง ขับรถผ่านเมืองคุนหมิงเพื่อเข้าสู่เมืองเจาทง แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองยู่ซี

เย็น              เราก็ถึงเมืองเจาทง เข้าที่พักโรงแรมเจาทง ดีที่สุดของเมือง 3 ดาว

                   รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่ 4 (24 ต.ค. 55) เจาทง-ง้อไบ้                                                         300 ก.ม.

เช้า               ออกจากเมืองเจาทงขับรถไปเมืองสุยฟู่เป็นเมืองสุดท้าย

                   ของเขตแดนมณฑลยูนนาน จะมีแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นเขตแบ่งมณฑล

ผ่านเมืองหยีปิงเขตมณฑลเสฉวน แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหยีปิง

บ่าย              เราขับรถเลาะเลียบแม่น้ำหมิงเจียงเข้าสู่เมืองเล่อสาน จอดรถและลงเรือล่องแม่น้ำ
                   หมิงเจียง  ไปชมหลวงพ่อโตริมหน้าผาติดแม่น้ำ เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยหิน
                   ทรายที่ใหญ่มากและยังได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เดินทางสู่เมืองเอ่อเหมยซานหรือง้อไบ้ เข้าที่พัก “ง้อไบ้รีสอร์ท”     4 ดาว

เดินเที่ยวชมภาพแกะสลักทางขึ้นเขาและธรรมชาติ และน้ำตก

                   เดินทางเที่ยวชมเมืองแล้วก็ซื้อของฝากได้ตามสบาย

                   รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 5 (25 ต.ค. 55) (เอ่อเหมยซาน-เฉินตู)                                  150 ก.ม.

เช้า               ขับรถขึ้นสู่ภูเขาง้อไบ้ไปเที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามของภูเขาง้อไบ้ซึ่งเป็น

จุดที่สวยที่สุด 1 ใน 8 ของประเทศจีน

จอดรถ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาและไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมบรรยากาศของธรรมบนยอดเขาง้อไบ้สัก 3 ชั่วโมง จากนั้นแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางออกจากเมืองเอ่อเหมยซานเข้าสู่นครเฉินตู เมืองหลวงแห่งมณฑลเสฉวน ระยะทางแค่ 150 ก.ม. ถึงเมืองเฉินตูเข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว

                   รถบัสรับเข้าเมืองเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง รับประทานอาหารเย็นแล้วก็ไปชมโชว์การแสดงเปลี่ยนหน้ากากเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน

**หมายเหตุ เมืองเฉินตูมีกฎหมายรถเข้าเมืองตามทะเบียนเลขคู่-คี่

เพราะฉะนั้นขบวนคาราวานก็ไม่เหมาะสมที่จะเข้าไป**

วันที่ 6 (26 ต.ค. 55) (เฉินตู-เหอสุ่ย)                                            270 ก.ม.

เช้า               ออกจากเมืองเฉินตูเดินทางผ่านเมืองตูเจียงเอี้ยน ระหว่างทางชมบรรยากาศของทะเลสาบในเขื่อนและเมืองใหม่ เช่นเมืองหยิงซิ่ว นับว่าเป็นจุดโศกนาฎกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่แผ่นดินในปี 2008ที่ผ่านมา ทำให้มีการก่อสร้างเส้นทางและเมืองขึ้นมาใหม่ เช่น เมืองหยิงซิ่ว เมืองเหวินชวน พวกเราชาวคาราวานก็จอดรถเที่ยวชมเมืองใหม่เวินชวนที่สวยงามมีทั้งวิวภูเขาและสายน้ำมิ่งเจียง ก่อนเดินทางสู่เม่าเสี้ยน

                   แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเม่าเสี้ยน เดินเที่ยวชมเมืองเม่าเสี้ยน ซื้อของฝาก ก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองเหอสุ่ย เส้นทางนี้ยังใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ทำให้เส้นทางนี้ยังคงความสวยงามเป็นอย่างมาก

เย็น              ถึงเมืองเหอสุ่ย เข้าที่พักโรงแรม 3 ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดของเมือง

                   เดินเที่ยวชมเมืองชมบรรยากาศของหมู่บ้านชนชาวทิเบต และรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7 (27 ต.ค. 55) (เหอสุย-หงหยวน)                                        160 ก.ม.

เช้า               เที่ยวชมอุทยานต๋ากู่ “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต เรียกว่าธารน้ำแข็งยุคใหม่อายุประมาณ 100 ล้านปี มีธารน้ำแข็งฟอสซิล-ป่าดึกดำบรรพ์ ป่าสนภูเขาหิมะและสัตว์ป่ามากมาย ความสวยงามของอุทยานต๋ากู่ เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบและน้ำตกมากมาย จุดที่สวยงามก็คือ ธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง น้ำตกธารน้ำแข็ง นั่งรถแบตเตอรี่ชมทิวทัศน์และทะเลสาบและนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาสูง 3,400 เมตร ชมภูเขาหิมะ 3 ลูก ก่อนที่จะลงมารับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              ออกเดินทางจากอุทยานต๋ากู่ ขับรถขึ้นภูเขาสูงแล้วก็ลงสู่พื้นที่ราบหงหยวน ทุกท่านจะเห็นทุ่งหญ้าที่สวยที่สุดกว้างไกลสุดสายตาตามเนินเขาก็จะเห็นฝูงจามรีเดินเล็มหญ้านับพันๆตัว

เย็น              ถึงเมืองหงหยวนเข้าที่พักโรงแรม รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่ 8 (28 ต.ค. 55) (หงหยวน-ซื่อกู่เหนียงซาน)                          250 ก.ม.

เช้า               ออกเดินทางจากเมืองหงหยวนชมบรรยากาศของเส้นทางที่สวยสดงดงามของทุ่งหญ้าหงหยวน ขับรถชมบรรยากาศของป่าเปลี่ยนสีช่วงเดือนตุลาคม โดยเฉพาะใบเมเปิ้ล และชมจุดประวัติศาสตร์ที่กองทัพแดงประชุมพรรคและข้ามภูเขาสูง 4,114 เมตร ภูเขาหิมะและเข้าสู่ภูเขาซื่อกู่เหนียงซาน

                   ถึงภูเขาซื่อกู่เหนียงซาน(ภูเขาสี่ดรุณี) แวะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

บ่าย              จอดรถคาราวานแล้วก็นั่งรถอุทยานเข้าไปเที่ยวชมอุทยานหุบเขา “ซวงเฉียวโกว” เป็นมรดกโลกแห่งธรรมชาติที่สวยงามใช้เวลาเที่ยว 3 ชั่วโมง

เย็น              เข้าที่พักโรงแรมซือกู่เหนียง 4 ดาว  รับระทานอาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่ 9 (29 ต.ค. 55) (สี่ดรุณี-ถ่ากง)                                            230 ก.ม.

เช้า               นั่งรถอุทยานเที่ยวฉางผิงโกวยอดเขาสี่ดรุณี ยอดเขาตั่วกู่เหนียงซาน ยอดเขาเออกู่เหนียงซาน ซานกู่เหนียงซาน และซือกู่เหนียงซานแต่ละลูกนั้นจะมีหิมะที่สวยงามมากเปรียบเสมือนสาวงามที่แต่งตัวรอต้อนรับเราชาวคาราวาน

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

                   ออกเดินทางจากสี่ดรุณีไปเมืองตานปาและขับรถข้ามภูเขาสูงสู่เมืองป่าเม่ย ชมเนินเขาและทุ่งหญ้าที่มีความสูง 3,000-35,00 เมตร มีฝูงจามรีจำนวนมาก เส้นทางนี้สวยงามครับ

เย็น              ถึงเมืองถ่ากง เป็นเมืองเล็กๆที่มีเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทิเบต ชมวัดลามะถ่ากงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างจำลองมาจากวัดโปตาลามีอายุนับร้อยปี

                   จากนั้นเข้าที่พักโรงแรมถ่ากง 3 ดาว ดีสุดในเมือง
รับประทานอาหารเย็นและเดินช็อปปิ้งของฝากจากชาวทิเบต

วันที่ 10 (30 ต.ค. 55) (ถ่ากง-มู่เก๋อซั่ว-หย่าอัน)                                     290 ก.ม.

เช้า               ออกจากเมืองถ่ากงสู่เมืองคังติ้ง ขับรถอยู่บนพื้นที่ทุ่งหญ้าสูงและไปเที่ยวชม “อุทยานมู่เก๋อซั่ว” นี่ก็เป็นสุดยอดการเดินทางชมทะเลสาบ 7 สีและป่าเปลี่ยนสี ธารน้ำแข็ง หิมะ ทุ่งดอกไม้ เป็นสถานที่ซึ่งสวยงามมากครับ

                   แวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานฯ

บ่าย              ออกเดินทางผ่านเมืองคังติ้งเลาะเลียบแม่น้ำต้าตู้เหอ สู่เมืองหลู้ติ้งชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว สะพานโซ่โบราณที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของกองทัพแดง จากนั้นก็เดินทางเข้าสู่เมืองอยาอัน

เย็น              เข้าที่พักเมืองหย่าอันโรงแรม 4 ดาว รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน

วันที่ 11 (31 ต.ค.55) (อยาอัน-คุนหมิง)                                        700 ก.ม.

เช้า               ออกจากคุนหมิง เดินทางกลับสู่นครคุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน

                   แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองซีซิง แล้วเดินทางต่อด้วยเส้นทางด่วน

เย็น              ถึงคุนหมิงเข้าที่พักโรงแรมคิงเวิลด์ 4 ดาว รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

วันที่ 12 (1 พ.ย. 55) (คุนหมิง-เชียงรุ้ง)                                        550 ก.ม.

เช้า               ออกจากคุนหมิงเดินทางกลับสู่เมืองเชียงรุ้ง ด้วยเส้นทางด่วน

                   แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองโม่เจียง

เย็น              ถึงเมืองเชียงรุ้ง เข้าที่พักโรงแรมหัวฟา 4 ดาว

                   รับประทานอาหารเย็น แล้วก็เดินเที่ยวชมตลาดกลางคืนถนนคนเดิน

วันที่ 13 ( 2 พ.ย. 55) (เชียงรุ้ง-เชียงของ)                                       440 ก.ม.

เช้า               ออกจากเชียงรุ้ง เดินทางกลับสู่ชายแดนจีนที่ด่านโมฮังและเข้าสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

                   รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา

16.00           ถึงเมืองห้วยทรายแล้วก็ลงแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่อ.เชียงของโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การขับรถในเฉินตูจะเป็นพื้นที่สูงตั้งแต่ 2,000 – 4,500 เมตร ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม**

 

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่   ท่านละ  บาท              (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  บาท)
เด็กอายุ 6–11 ขวบ (สูงไม่เกิน 120 ซม.)     คนละ  บาท     (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ                             คนละ  บาท   (พักกับผู้ปกครองไม่เสริมเตียง)

ค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออก 3 ประเทศ              คันละ  บาท

ค่าทางด่วนในจีนตลอดเส้นทาง                        คันละ     บาท

อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

2. ค่าวีซ่าเข้าจีนธรรมดา 4 วันทำการ ( วีซ่าด่วนชำระ เพิ่ม 1200 บาท )
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ  ค่ากระเช้า ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าเข้า-ออก เมืองต่างๆในจีน ค่าข้ามแพ


อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์
3. ค่าซ่อมบำรุงพาหนะของผู้ร่วมเดินทางในกรณีมีเหตุขัดข้อง


สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

ยาประจำตัว                    -  กระติกเก็บความร้อน                 

-  หมวก ถุงเท้า ถุงมือ แว่นกันแดด  เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ ร่ม

-  ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง


เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน, รูปถ่าย 2 รูปสำหรับการขอวีซ่า (ผู้ขับรถ 6 รูป ฉากหลังสีขาว)

2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ 

3. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ นามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. หนังสืออนุญาตเดินรถระหว่างไทย – ลาว (เล่มสีม่วง ) ติดต่อทำได้ที่กรมขนส่งฯในเขตของท่าน       

 

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 70 วัน ***

กำหนดปิดรับ วันที่ 1 ส.ค. 2555

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้วจำนวน 2 รูป เพื่อขอวีซ่าจีน

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

จองและมัดจำการเดินทาง 
- ชำระเงินมัดจำท่านละ  15000 บาทเมื่อยืนยันการเดินทาง

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

 

 

Tags : คาราวานคุนหมิง เฉินตู ง้อไบ้ ต๋ากู่ สี่ดรุณี มู่เก๋อซั่ว คังติ้ง

view