สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

 

การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

 

" อาเซียนได้ร่วมหารือกันในการหาแนวทางการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกอยู่ในขณะนี้ โดยพยายามฟื้นฟูการท่องเที่ยวและจัดให้มีการนำเที่ยวในรูปแบบใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้า นอกจากนี้ยังได้มีการหารือกันถึงเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015) การส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงของเส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน การจัดตั้ง ASEAN Tourism Investment Corridor และวางแผนร่วมกันในการคัดเลือกโรงแรมในประเทศอาเซียนให้ใช้ชื่อ ASEAN Green Hotel การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดฝึกอบรมภาษาให้กับมัคคุเทศก์ของสมาชิกอาเซียนและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการตลาดให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน "

 

จะเห็นได้ว่าเส้นทางโลจิสติกส์คือสิ่งสำคัญเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนเข้าด้วยกัน  ดังนั้นปัจจุบันหลายหน่วยงานจึงตื่นตัวกับการศึกษาดูงานในเส้นทางเหล่านี้

การเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) จะเน้นความเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ทั้งโดยการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น สำหรับยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงที่สำคัญ อาทิ

  • การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทาง อากาศ แผนแม่บท MPAC จะผลักดันโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบก ที่สำคัญให้แล้วเสร็จ อาทิ โครงการ ASEAN Highway Network (AHN) ซึ่งเป็นเครือข่ายเส้นทางถนนเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะทาง ทั้งสิ้น 38,400 กิโลเมตร ซึ่งยังมีอีกหลายจุดที่ขาดความเชื่อม โยง (Missing Link) โดยเฉพาะในพม่า และอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้ มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการ Singapore Kunming Rail Link (SKRL) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟ เชื่อมโยง 8 ประเทศ คือ เส้นทางหลักที่ผ่าน 6 ประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม และจีน (คุนหมิง) และ มีเส้นทางแยกอีก 2 สาย คือ ไทย-สปป.ลาว และไทย-พม่า ซึ่งยังมี Missing Link หลายจุดใน กัมพูชา เวียดนาม พม่า สปป.ลาว และไทย

ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมด้านเส้นทางและการศึกษาดูงานนับว่าสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างไทยเรา

 

 

ทางเนเจอร์คลับ มีความชำนาญในการนำคณะไปศึกษาดูงานในเส้นทางต่อไปนี้   

1. เส้นทางสาย R3A  เชียงราย เชียงของ หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง คุนหมิง

2. เส้นทางสาย R 9   มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ท่าเรือน้ำลึกเทียนซาซีพอร์ต ฮอยอัน

3. เส้นทางสาย R 12 นครพนม ท่าแขก ด่านจาลอ กวางบินห์ / วินห์ ไฮฟอง ด่านหลังเซิน ผิงเสียง หนานหนิง กวางเจา

4. เส้นทางสาย R 48 ตราด เกาะกง กัมปอต ฮาเตียง เกียงยาง เกิ่นเทอ โฮจิมินห์

5. เส้นทาง AH 2 หาดใหญ่ สะเดา มาเลเซีย สิงคโปร์

6. เส้นทาง เมียนมาร์สู่จีนยูนนาน  ย่างกุ้ง มูเซ่ รุยลี่ เต๋อหง คุนหมิง

7. เส้นทาง AH 1 แม่สอด เมียวดี พะอัน หงสา ย่างกุ้ง

8. เส้นทางสู่เมืองทวาย  เที่ยวชมจุดที่ตั้งทวายโปรเจ็กต์ โครงการแห่งอนาคต

 

 

หน่วยงานที่สนใจเดินทางศึกษาดูงานเส้นทางเหล่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

โทร 081-6129736 และ 083-4915321

 

** ชมข้อมูลและภาพการเดินทางได้ที่หน้าแฟนเพจ Natureclub**

https://www.facebook.com/pages/Natureclub/163460777124666

 

 

 

Tags : ดูงานเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอาเซียน

view