สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

คาราวานไทย หาดใหญ่ มาเลเซีย คาเมรอนไฮแลนด์  

มะละกา เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา
สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ทัวร์ ช็อปปิ้ง ออชาร์ดโรด

7-14 ต.ค.  2554 (8 วัน 7 คืน)

 

 

วันแรก :    ฟรีรัน - หาดใหญ่ -สะเดา

17.00น.   นัดพบคณะ    โรงแรมสาธิตแกรนด์วิวใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา

18.00 น.  รับประทานอาหาร รับฟังข้อมูลการเดินทาง

 

วันที่สอง:  สะเดา – คาเมรอน

06.30 น.   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม เช็คเอาท์ และจัดขบวนรถคารายนต์ ออกเดินทางสู่ด่านสะเดา  

08.00 น. ทำการตรวจตามขั้นตอนด่านสะเดา ศุลกากร และ ต.ม. ไทย-มาเลเซีย ด่านบูกิกายูอีตัม ...เสร็จพิธีการต่างๆขบวนคาราวานออกเดินทาง สู่ จังโหลน , จิตรา, ออลสตาร์, สุไหงปัตตานี, บัตเตอร์เวิทธ์ :แวะจุดพัก CCT  จังโหลน เพื่อแลกเงิน เข้าห้องน้ำ หรือ รับประทานอาหาร หรือของว่าง ชา กาแฟหรือ ซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์มาเลเซีย  ได้เวลาพอสมควรออกเดินทางต่อผ่าน เกาะปีนัง โดย เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  ข้ามสะพานปีนัง สะพานที่ยาวที่สุดในเอเชีย มีความยาว 13.5 กม

(ยาวเป็นอันดับสี่ของโลก) เพื่อเดินทางสู่ ยอดเขาคาเมรอน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

13.00 น. หลังอาหารแวะเที่ยวถ้ำเปรัค เมืองอีโปร์ นมัสการพระสังขจายและเจ้าแม่กวนอิม เพื่อเป็นศิริมงคล

14.00 น. สู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สองTanah Rata ชั้นที่สาม Bringchangไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง โปรดเตรียมยาแก้เมาติดตัวไปด้วย

15.00 น. ขบวนเดินทางถึงท่านสู่เมืองตากอากาศบนเขาสูง คาเมร่อนไฮแลนด์ ระหว่างทางชมไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา แหล่งปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย อิสระกับการซื้อผลิตภัณฑ์จากใบชาไว้เป็นของฝากของที่ระลึก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นณ.ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต ( สุกี้หม้อไฟ ) อย่างจุใจหลังจากนั้น แวะชมตลาดกลางคืน ชมสินค้าพื้นเมือง มากมายแปลกตา จนถึงเวลานัดหมาย

19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก EQUATORAIL HOTEL  4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม :  คาเมรอน – มะละกา - ยะโฮร์บารู

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. พร้อมเตรียมสัมภาระ ขบวนคาราวานออกเดินทางจาก ยอดเขา คาเมรอน มุ่งหน้าสู่มะละกาเมืองมรดกโลก  เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 ชื่อของมะละกา (Malacca) โดดเด่นขึ้นมาเมื่อยูเนสโกประกาศให้เมืองมะละกาเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ สำหรับเมืองมะละกาถือเป็นเมือง ประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองมาเลเซีย

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร

13.00 น. เดินทางถึงเมืองมะละการนำท่านชมเนินเขาประวัติศาสตร์ที่เอฟาร์โมซ่า –โบสถ์แดงสมัย ฮอลแลนด์ ป้อมปืนสมัยโปรตุกีขึ้นฝั่ง บนเนินเขาในยามอากาศปลอดโปร่งท่านสามารถ มองเห็นถึงฝั่งอินโดนีเซียผ่านช่องแคบมะละกาชมเรือโบราณแล้วแวะ  ร่องรอยของการถูกล่าปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง ณ จตุรัสแดงถึงถนน Laksamana สิ่งก่อสร้างที่รายล้อมแสดงถึงสถาปัตยกรรมของชนชาติตะวันตก ที่นี่เคยเป็นแหล่งชุมชนดัชท์เมื่อราวศตวรรษที่ 16-17 อาคารสถานที่ล้วนเป็นสีแดงอิฐขานรับกับชื่อจตุรัส ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์คริสต์ หอนาฬิกา พิพิธภัณฑ์เยาวชน และอาคารสตัดธิวท์ (Stadthuys) ซึ่งเป็นศาลาว่าการ ประวัติของสถานที่ขานไขอย่างย่นย่อบนแผ่นป้าย โบสถ์คริสต์ดูจะเป็นจุดสนใจดึงดูดให้เข้าไปเยี่ยมชมเป็นจุดแรก โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1753 โดยนำอิฐสีชมพูมาจากเนเธอร์แลนด์มาก่อสร้างและเชื่อมด้วยดินสีแดงของที่นี่ อาคารสตัดธิวท์ที่อยู่ใกล้ ๆ ก่อสร้างขึ้นในปี 1650 สำหรับเป็นที่พักของผู้ว่าการ และคณะเจ้าหน้าที่ชาวดัชท์ เชื่อกันว่าอาคารนี้เป็นอาคารของชาวดัชท์ที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนตะวันออกปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติศาสตร์ของเมืองและผู้คน       บริเวณใจกลางจตุรัสเป็นลานน้ำพุสร้างขึ้นในปี 1904 เพื่อถวายแด่ราชินีวิคตอเรียของอังกฤษที่ครองราชย์ในปี 1837 และหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในปี 1886 ปัจจุบันนาฬิกาที่ติดตั้งบนหอนาฬิกาไม่ได้เป็นนาฬิกาดั้งเดิมของอังกฤษ แต่เป็นนาฬิกายี่ห้อไซโก้ของญี่ปุ่นมาติดตั้งในปี 1982

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นณ.ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THE ZON JB  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่:   ยะโฮร์บารู -สิงคโปร์–ซิตี้ทัวร์-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-Orchard road

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม 

* ฝากรถไว้ที่โรงแรม เตรียมสัมภาระสำหรับค้าง 1 คืน  เปลี่ยนเป็นรถบัส  เดินทางจาก มะละกาผ่านยะโฮบารูห์ จุดหมายคือประเทศสิงคโปร์ * เดินทางถึงด่านศุลกากรและด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด ยะโฮบารูห์ของประเทศมาเลเซียผ่านพิธีการทางมาเลเซีย ข้ามสะพาน สู่ประเทศสิงคโปร์และทำการตรวจตามขั้นตอนด่าน วู๊ดแลนด์ ศุลกากรและต.ม ของประเทศสิงคโปร์ เพลิดเพลินกับทัศนีย์ภาพที่เป็นระเบียบ เรียบร้อยที่สุดในเอเชีย

นำชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และกราบขอพร และใกล้กันก็เป็น วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน จากนั้นนำท่านชมวัดจีนแห่งใหม่ย่านไชน่าทาวน์ (Buddha Tooth Relic Temple) ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า นำท่านชม เมือง สิงคโปร์ ย่านการค้าต่างๆ ย่านอลิซาเบธวอล์ค พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์ อย่าลืมแวะเยี่ยม Merlion ตัวดั้งเดิม (ตัวเล็ก) ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของ Merlion พ่นน้ำตัวปัจจุบัน และโรงละครริมน้ำ เอสพลานาด ริมอ่าว Marina Bay ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารทรงโดมลักษณะคล้ายทุเรียนขนาดยักษ์ จากนั้นนำท่านชม Old Parliament House and the Elephant Statue ในอดีตที่นี่เป็นที่ตั้งของรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของสิงคโปร์ ในปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นสถานที่ที่มีความอบอุ่นและมีเสน่ห์ เป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การฉายฟิล์ม การแสดงตลก และโรงหนังที่ทันสมัยของชาวสิงคโปร์และนักศิลปะระดับโลกที่นี่มีรูปปั้นช้าง ที่ทำจากบรอนซ์เป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ห้าของประเทศไทย ในปี1871 มอบให้เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้ง ที่ที่ท่านเสด็จออกนอกประเทศมาเยือนประเทศสิงคโปร์ครั้งแรก

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

13.00 น.  หลังรับประทานอาหาร พาท่านไปยัง ใจกลางการค้าสำคัญ Orchard Road ที่เต็มไปด้วยสีสันของห้างสรรพสินค้าต่างๆ อาทิ Takashimaya Mall, Paragon Mall, Isetan Mallอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราจากทั่วโลกที่สลับกันมาลดราคาจากนั้นผ่าน Marina Bay แหล่งโรงแรมหรูหรา ริมอ่าวมาริน่าของสิงคโปร์ นำท่านเดินทางสู่ Suntec Cityกลุ่มอาคารที่สร้างขึ้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ลักษณะคล้ายฝ่ามือ นิ้วมือทั้งห้าเรียงราย หากมองจากมุมมองด้านบนลงมา นอกจากนี้ คุณจะได้เห็นความงดงามของน้ำพุแห่งความมั่งคั่งที่มีแรงส่งน้ำได้สูงถึง 30 เมตร เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือ (The Fountain of Wealth) ตั้งอยู่ตรงจุดกลางอุ้งมือพอดี    ซันเทคซิตี้ซันเทคมาจากคำในภาษาจีนแปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุด เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุและได้สัมผัสน้ำจะพบโชค ดีและร่ำรวยตลอดปี             

พาคุณ ล่องเรือ (Bumboat) ชม ทัศนียภาพยามค่ำคืนของแม่น้ำสิงคโปร์ ที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง ชมแสงไฟยามค่ำที่สวยงาม ผ่านตึกโรงละคร Esplanade (ตึกหนามทุเรียน) ซึ่งเป็นโรงละครที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ ที่จะเริ่มเปิดไฟ ต้อนรับสายตานักท่องเที่ยว เรือจะนำท่านลอดผ่านสะพานต่างๆ ที่ล้วนมีชื่อเสียง และมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน พร้อมทั้งความสวยงามแปลกตา ผ่านย่าน Clarke Quay สถานที่ ท่องเที่ยวยามค่ำคืนยอดนิยม ของชาวสิงคโปร์ ที่ประดับไฟไว้อย่างสวยงาม จากนั้นจึงวนกลับออกสู่ปากอ่าวมาริน่า ตรงจุดนี้คุณจะได้เห็นรูปปั้นสิงโต Merlion ยืน ตระหง่านพ่นน้ำในอีกมุมมอง คือมองจากบนเรือ เข้าสู่ฝั่งเกาะสิงคโปร์

20.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรม ..GRAND  CHANCELLOR  HOTEL ..พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ห้า : สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสิงคโปร์ –น้ำพุดนตรี

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบ ติ๋มซำ

09.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในภูมิภาคที่คุณจะมีโอกาสได้สัมผัสกับภาพยนต์จากฮอลลีวู๊ดอีก ทั้งรายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรีสอร์ทห้องพักกว่า 1,800 ห้อง ท่านจะได้เยื่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัสมาสู่คุณ…เพลินเพลินกันการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับรีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่าเพื่อให้ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นประเภทต่างๆสวนสนุกแห่งนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 โซนที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน  เปิดบริการ 10:00 – 19:00(เล่น กี่รอบก็ได้ตามใจชอบ)

1) Battlestar Galactica เครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า
3) Madagascar A CrateAdventure เป็นการนั่งเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดังแสดงจริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ดวอล์ออฟเฟรมศูนย์รวมแห่งความ บันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แจกเป็นคูปองอาหาร 10 $SGD

(มีอาหารให้เลือกมากมาย กว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซลและในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center)
* หลังจากนั้น ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพหมู่ ภาพครอบครัว หรือกับคนที่คุณรัก ที่ได้รับการตกแต่งแสงไฟระยิบระยับในถนนคนเดินแห่งนี้ สนุกสนานกับการ  

ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมทั้งของฝากที่ระลึก
17.00 น   เจอกันที่จุดนับพบ เพื่อไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น. หลังอาหารปิดท้ายโปรแกรม SONG OF THE SEA ด้วยการ สนุกกับน้ำพุเต้นรำหรือน้ำพุดนตรี (Music Fountain)ที่ผสานโลกความเป็นจริง ไปกับ โลกของจินตนาการ ที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ตระการตา น้ำพุดนตรี จะงดแสดงหากฝนตก

21.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก THE ZON JB  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

  

 

วันที่หก :  สิงคโปร์ – ยะโฺร์บารู-Putrajaya -  กัวลาลัมเปอร์  City tour ช้อปปิ้ง
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ โรงแรม

* พาท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของ ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

12.00น. บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นเดินทางต่อ

* หลังอาหารนำท่านแวะชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ,พระราชวังจัตุรัสเมอเดก้า , ผ่านชม KL TOWER หอสูงอันดับสี่ของโลก และ Twin Tower ตึกคู่ที่สูงที่สุดในโลก อิสระกับการ เลือกซื้อ สินค้า  ย่าน BB Plaza ชม โรงงาน ช็อคโกแลต 

18.00น.   บริการอาหาร ค่ำ  ณ ภัตตาคาร

เข้าพัก ณ โรงแรม ANCAZA HOTEL ใกล้ย่านช้อปปิ้ง China Town มี สินค้าในเลือก ช้อปปิ้ง อย่างจุใจ เป็น ตลาดกลางคืน ราคาถูก
 

วันที่เจ็ด :  กัวลาลัมเปอร์  - เก็นติ้ง

07.00น.  บริกาอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. พร้อมเตรียมสัมภาระใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกสำหรับ นำไปค้างที่เก็นติ้ง 1 คืน  ออกเดินทางจากสิงคโปร์ สู่ยะโฮบารูห์ มาเลเซีย อีกครั้ง

แวะชมความงดงามของ  วัดฮินดู  ถ้ำบาตูเคฟ แวะร้านนาฬิกาและสินค้าปลอดภาษีจากสวิสเซอร์แลนด์ อเมริกา ญี่ปุ่น แวะร้านโอท้อป ผลิตภัณฑ์และอาหาร สินค้าพื้นเมือง ชิมขนมเปี๊ยะ บากุตเต๋  ยาแก้ เคร็ดขัดยอก และอื่นๆ

12.00 น. พัก รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ระหว่างทาง

* หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศอันบริสุทธิ์หนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมหลังอาหารนำท่านชมบ่อนคาสิโน (ท่านสุภาพบุรุษใส่เสื้อแขนยาวผูกไทหรือหรือเสื้อบาติกของมาเลเซีย ส่วนสุภาพสตรีแต่งกายสากลนิยมสวมรองเท้าหุ้มส้น) ท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคเชิญตามอัธยาศัย

 เข้าพัก  ณ โรงแรม FIRST WORLD HOTEL

 

วันที่แปด : เก็นติ้ง – หาดใหญ่

06.00 น. รับประทานอาหาร

06.30 น. ขบวนคาราวาน ออกเดินทางจาก มาเลเซีย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร ระหว่างทาง   เดินทางต่อสู่หาดใหญ่

18.00 น. ขบวนคาราวานถึงด่านบูกิกายูอีตัมศุลกากร และ ต.ม. มาเลเซีย / รับประทานอาหาร พร้อมแวะช้อปที่ Duty Free

19.30 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางของประเทศไทย

20.00 น. ถึงหาดใหญ่  จ.สงขลาโดยสวัสดิภาพ 

 

*หมายเหตุ*

  1. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. โรงแรมในมาเลย์ ระดับ 4 ดาว  ( 5 คืน)  ไทยและสิงคโปร์ ระดับ 3 ดาว ( แห่งละ 1 คืน )
    ซึ่งโรงแรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในระดับเทียบเท่าโรงแรมที่ระบุในโปรแกรม

 

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมรถยนต์

ราคานี้รวม

           ค่าไกด์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อำนายความสะดวก , ค่าอาหารตามรายการ , ค่าที่พัก4ดาว 5 คืน ค่าที่พัก3 ดาว 2 คืน  ,ค่าธรรมเนียมการข้ามแดนทั้ง 3 ประเทศ , ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์),ค่าประกันภัยรถยนต์ประเทศมาเลเซียขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด,ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ, ค่าดำเนินการขออนุมัติการนำรถเข้ามาเลเซีย,ค่าจัดทำเอกสารเข้ามาเลเซีย – สิงคโปร์ รวมค่าทางด่วน และ ค่าฝากรถ, ค่ารถบัสในสิงคโปร์

ราคานี้ไม่รวม

          ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์ , ภาษีทุกชนิด , ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นอกเหนือรายการ,ค่าแปลทะเบียนรถยนต์,ใบขับขี่สากล,ไม่รวมเครื่องเล่นที่เก็นติ้ง และอื่นๆที่มิได้ระบุในรายการ

เอกสารประกอบการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางตัวจริง   พร้อมสำเนา  1 ชุด  ก่อนหมดอายุ  6 เดือน 
2. สำเนาทะเบียนรถ  2 ชุด  ( กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์  หรือเป็นชื่อบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอำนาจอย่างถูกต้อง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบ)
3.ทะเบียนรถยนต์แปลเอกสารรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษที่กรมการขนส่งทางบก  
4.  แปลใบขับขี่เป็นภาษาอังกฤษ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือทำใบขับขี่รุ่นใหม่ ที่ใช้ได้ในต่างประเทศรวมทั้งมาเลเซีย

 

 

การจองและชำระเงิน     

เมื่อยืนยันการเดินทางกรุณาชำระมัดจำท่านละ 19,500 บาท
และชำระเต็มจำนวนก่อนเดินทาง อย่างน้อย 10 วัน             

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 4 เลขที่ 261-2-05794-4
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90497-2

  

view