สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

มรัคอู ไข่มุกแห่งอารากัน

มรัคอู ไข่มุกแห่งอารากัน


เมืองมรัคอู ไข่มุกแห่งอารากัน รัฐยะไข่

เมืองมรัคอู หรือ เมืองเมียวอู (Mrauk U) เป็นเมืองในอาณาจักรโบราณที่เคยจริญรุ่งเรืองอย่างถึงสุดขีด และเป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของรัฐยะไข่ (Rakhine) 


      เมืองมรัคอู เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมรัคอู (Kingdom of Mrauk U) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 โดยกษัตริย์ มิน ซาว มอน
(King Min Saw Mon) และเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 355 ปี (1430-1785) นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวยุโรป
ในเรื่องความงดงามแบบตะวันออกในด้านศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น 

มาเที่ยวเมืองมรัคอูก็ต้องไม่พลาดไปความงดงามของ วัดพระเก้าหมื่น หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดโกตองพญา (Koethaung Pagoda)
วัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างกลางที่ราบทุ่งนาโดยกษัตริย์มินไตกา (King Mintaikkha) โอรสของกษัตริย์มินบิน (King Minbin)
พระองค์ต้องการสร้างวัดแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่กว่าพระบิดา เพราะเชื่อว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย ภายในวิหารได้แกะสลักพระพุทธรูปถึง 90,000 องค์
และชื่อของวัดก็น่าจะมาจากจำนวนของพระพุทธรูปในวัดนั่นเอง 


      หลังจากนั้นขอแนะนำให้คุณไปเยือน วัดพระแปดหมื่น หรือ ซิตตวงเจดีย์ (Shittaung Pagoda) เป็นที่รู้จักกันในวัดแห่งชัยชนะ (Temple of Victory)
เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1535-1536 โดยกษัตริย์มินบินเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในเบงกอล ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเจดีย์เล็กๆเหมือน
เขาวงกตเป็นจำนวนมาก และรอบๆวัดยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่บ้านซึ่งคุณจะไดพบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่กลมกลืนไปกับกลุ่มโบราณสถาน
ได้เป็นอย่างดี สังเกตุจากฝูงวัวของชาวบ้านที่เดินเล็มหญ้าไปมารอบๆเจดีย์ 


      สุดท้ายขอแนะนำให้คุณไปเยือน วัดทุกขันเต่ง (Htukkanthein Temple) ตั้งอยู่ห่างจากซิตตวงเจดีย์ ไปทางทิศเหนือตะวันตก ประมาณ 100 เมตร
โดยเจดีย์ สร้างขึ้นใน 1571 โดยกษัตริย์ Min Phalaung โดยเจดีย์นั้นถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาเล็กๆสูงประมาณ 30 ฟุต โดยภายในวัดนั้นมีรูปปั้นแกะสลัก
ของผู้หญิงที่กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในช่องตามผนัง ว่ากันว่า สตรีเหล่านี้คือภรรยาของบรรดาขุนนางที่มีทรงผมแตกต่างกันไปถึง 64 แบบอีกด้วย

Tags : มรัคอู ไข่มุกแห่งอารากัน

view